Menu

Postal Ballot/ E-voting

  • Postal Ballot Notice 29.06.2021

  • Postal Ballot Result 29.03.2019

  • Postal Ballot Notice 2020

  • Postal Ballot Result 30.11.2020

  • Postal Ballot Notice HUIL 2021

  • Postal Ballot Results HUIL 25.03.2021

  • Postal Ballot Notice HUIL February 13, 2019

  • Postal Ballot Form_HUIL October 10, 2018

  • Postal- Notice-HUIL-October 10, 2018

  • Postal Ballot Result_27.03.2015